Việt Sử Toàn Thư là tên của 1 quyển sách về Lịch sử Việt Nam do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn năm 1960. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử"

Nội dung sách gồm có 4 phần:

  1. Phần thứ nhất (không có tựa)
  2. Bắc thuộc thời đại
  3. Việt Nam trên đường độc lập (939)
  4. Việt Nam mất độc lập về tay Pháp

Tham khảoSửa đổi

  • Lời tác giả trong Việt Sử Toàn Thư-Bản năm 1983 của Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật Bản/Nhật Bản-Nam Nghệ Xã