Vi tích phân (tiếng Anh: calculus) là một phân nhánh toán học nghiên cứu về sự thay đổi liên tục. Vi tích phân gồm có hai nhánh chính là vi phântích phân, với vi phân nghiên cứu về các yếu tố liên quan tới đồ thị hàm số như độ dốc, sự uốn và tính lồi lõm, còn tích phân là diện tích mà đồ thị đó giới hạn. Hai nhánh này liên quan chặt chẽ với nhau thông qua định lý cơ bản của giải tích, và đều sử dụng sự hội tụ của các chuỗi số, dãy số vô hạn để định nghĩa giới hạn.

Tích phân xác định được phát triển và tìm ra độc lập vào cuối thế kì XVII bởi Isaac NewtonGottfried Leibniz.[1]Trong những công trình sau này, cùng với việc phát biểu định nghĩa giới hạn, vi tích phân càng ngày càng có những công cụ mạnh hơn và khẳng định sự quan trọng của mình. Ngày nay, vi tích phân có nhiều ứng dụng trong khoa học, kĩ thuậtkhoa học xã hội.[2]

Lịch sửSửa đổi

Ứng dụngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bardi, Jason Socrates (2006). The calculus wars : Newton, Leibniz, and the greatest mathematical clash of all time. New York: Thunder's Mouth Press. ISBN 978-1-56025-706-6. OCLC 66270850.
  2. ^ Hoffmann, Laurence D. (2004). Calculus for business, economics, and the social and life sciences. Gerald L. Bradley, Kenneth H. Rosen (ấn bản 8). Boston: McGraw Hill Higher Education. ISBN 0-07-242432-X. OCLC 52055958. |ấn bản= có văn bản dư (trợ giúp)

Liên kết ngoàiSửa đổi

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê