Virus varicella zoster virus hay virus varicella-zoster (VZV) là một trong 8 virus herpes đơn dạng được biết ảnh hưởng đến con người. Virus này là nguyên nhân của bệnh thủy đậu, thường ảnh hưởng trẻ em và thanh niếu niên và bệnh zona ở người lớn mà rất hiếm gặp ở trẻ em.[1]

Virus varicella zoster
VZV dưới kính hiển vi điện tử
Phân loại virus
Nhóm: Nhóm I (dsDNA)
Bộ (ordo)Herpesvirales
Họ (familia)Virus herpes
Phân họ (subfamilia)Alphaherpesvirinae
Chi (genus)Varicellovirus
Loài (species)Human herpesvirus 3 (HHV-3)
Đồng nghĩa
  • Varicella zoster virus (VZV)

Tham khảo sửa

  1. ^ “Pathogen Safety Data Sheets: Infectious Substances – Varicella-zoster virus”. canada.ca. Pathogen Regulation Directorate, Public Health Agency of Canada. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Liên kết ngoài sửa