Vitamin B

Chất dinh dưỡng, thuộc một nhóm các vitamin hoà tan trong nước

Vitamin B là tên gọi để chỉ một nhóm các vitamin hòa tan trong nước có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của tế bào và tổng hợp hồng cầu[1]. Các vitamin nhóm B từng được cho là một loại vitamin duy nhất và thường được gọi chung là vitamin B. Nghiên cứu sau đó cho thấy là các vitamin khác biệt về mặt hóa học chúng thường có trong cùng một loại thực phẩm. Nhìn chung, các chất bổ sung chứa tất cả tám loại được gọi là vitamin B hỗn hợp. Các vitamin B riêng biệt có thể được đánh số như B1, B2, B3...

Các loại vitamin B sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ U.S. National Library of Medicine (2 tháng 5 năm 2024). “B Vitamins”.