Mở trình đơn chính

Vought O2U Corsair là một loại máy bay trinh sát/thám sát hai tầng cánh của Hoa Kỳ trong thập niên 1920. Do hãng Vought Corporation chế tạo, được Hải quân Hoa Kỳ đặt mua (USN) năm 1927. Sử dụng động cơ Pratt & Whitney R-1340 Wasp công suất 400 hp (298 kW). Chủ yếu là phiên bản thủy phi cơ hoặc lưỡng cư.

O2U Corsair
Vought O2U.jpg
O2U-4 Corsair
Kiểu Máy bay thám sát
Nguồn gốc Hoa Kỳ Hoa Kỳ
Nhà chế tạo Vought
Vào trang bị 1926
Sử dụng chính Hoa Kỳ Hải quân Hoa Kỳ
Hoa Kỳ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ
Hoa Kỳ Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ
Số lượng sản xuất 580

Mục lục

Biến thểSửa đổi

XO-28
O2U-1
O2U-2
O2U-3
O2U-4
O3U-1
O3U-2
O3U-3
O3U-4
XO3U-5
XO3U-6
O3U-6
SU-1
SU-2
SU-3
XSU-4
SU-4
Một chiếc O2U-3 của Hải quân Hoa Kỳ chuyển cho Quân đoàn Không quân Lục quân Hoa Kỳ đánh giá thử nghiệm.
Vought V-65B
Vought V-65C
Vought V-65F
Vought V-66B
Vought V-66E
Vought V-66F
Vought V-80F
Vought V-80P
Vought V-85G
Vought V-92C
Vought V-93S
Vought V-99M
TNCA Corsario Azcárate
Vought AXV1

Quốc gia sử dụngSửa đổi

Tính năng kỹ chiến thuật (SU-4 Corsair)Sửa đổi

 
Vought O2U-1

Dữ liệu lấy từ The Complete Encyclopedia of World Aircraft

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

  • 3 súng máy Browning.30 cal (7,62 mm)
  • Tham khảoSửa đổi

    Ghi chú
    Tài liệu
    • Eden, Paul and Soph Moeng. The Complete Encyclopedia of World Aircraft. London: Amber Books Ltd., 2002. ISBN 0-7607-3432-1.

      Phương tiện liên quan tới O2U Corsair tại Wikimedia Commons