West Country là một vùng định nghĩa không rõ ràng nằm ở tây nam nước Anh.[1] Vùng này thường bao gồm Cornwall, Devon, Dorset, Somerset, có khi cả Bristol, GloucestershireWiltshire, thuộc vùng Tây Nam, và thậm chí Herefordshire.[2] Vùng này có phương ngữ và giọng tiếng Anh riêng.[3]

Một cách nhìn nhận về West Country, trong bản đồ này tương đương với vùng Tây Nam nước Anh, gồm các hạt Bristol, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, SomersetWiltshire.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “the West Country”. Dictionary.cambridge.org. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2017.
  2. ^ “Town Hall - The West Country”. 140townhall.com. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2018.
  3. ^ “THE DEVON DIALECT CHALLENGE”. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2017.