West Midlands là một hạt đô thịvùng tây trung bộ Anh với dân số ước tính năm 2009 là 2.638.700 người. Hạt này được hình thành vào năm 1974 theo Đạo luật chính quyền địa phương 1972, hạt được tạo từ các khu vực của Staffordshire, WorcestershireWarwickshire. Hạt này là một vùng NUTS với vùng NUTS 1 rộng hơn có cùng tên. Hạt bao gồm 7 quận đô thị: Thành phố Birmingham, Thành phố Coventry, và Thành phố Wolverhampton, cũng như Dudley, Sandwell, Solihull, and Walsall. Hội đồng hạt West Midlands bị giải thể ngày 31 tháng 3 năm 1986, và các quận (quận thành thị) nay là các chính quyền đơn nhất trên thực tế. Tuy nhiên, hạt đô thị tiếp tục tồn tại trong luạt và trong các khung tham khảo địa lý.[1][2][3]

West Midlands
West Midlands within England
Vị trí trong nước Anh
Địa lý
Tình trạng Hạt thành thị &
Hạt lễ nghi
Origin1974
(Đạo luật chính quyền địa phương năm 1972)
Vùng West Midlands
Diện tích
- Tổng
Xếp thứ 42
902 km2 (348 dặm vuông Anh)
Trụ sở hành chínhBirmingham
Mã ONS 2E
NUTS 2 UKG3
Nhân khẩu
Dân số
- Tổng (ước tính giữa 2017)
- Mật độ
Xếp thứ2
2.638.700 (ước tính năm 2009 bởi ONS)
2.905/km2 (7.520/sq mi)
Dân tộc 76,5% người da trắng
13,3% người Nam Á
4,9% người da đen
2,3% hỗ hợp
3% khác
Chính trị
No county council
West Midlands Joint Committee
Hành chính 
Số dân biểu Quốc hội

Metropolitan Boroughs
  1. Thành phố Wolverhampton
  2. Dudley
  3. Walsall
  4. Sandwell
  5. Thành phố Birmingham
  6. Solihull
  7. Thành phố Coventry

Hạt này đôi khi được mô tả là "vùng đô thị West Midlands" dù có các ranh giới khác và ít được xác định rõ ràng.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Office of National Statistics - Gazetteer of the old and new geographies of the United Kingdom, p48. URL accessed ngày 10 tháng 3 năm 2007.
  2. ^ Metropolitan Counties and Districts, Beginners' Guide to UK Geography, Office for National Statistics, ngày 17 tháng 9 năm 2004. URL accessed ngày 10 tháng 3 năm 2007.
  3. ^ West Midlands Counties, The Boundary Commission for England. URL accessed ngày 10 tháng 3 năm 2007.

Bản mẫu:Hạt West Midlands