Wikimedia Enterprise là sản phẩm thương mại của Wikimedia Foundation nhằm cung cấp dữ liệu của các dự án Wikimedia bao gồm cả Wikipedia theo cách dễ tiêu thụ hơn. Nó cho phép khách hàng truy xuất dữ liệu ở quy mô lớn và tính khả dụng cao thông qua các định dạng khác nhau như Web API, ảnh chụp nhanh hoặc luồng dữ liệu. Sản phẩm này được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2021[1][2] và ra mắt vào ngày 26 tháng 10 năm 2021.[3][4]

Wikimedia Enterprise
Công ty mẹWikimedia Foundation
Websiteenterprise.wikimedia.com
Bắt đầu hoạt động2021

GoogleInternet Archive là những khách hàng đầu tiên của Wikimedia dù Internet Archive không trả tiền cho sản phẩm này.[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ Cohen, Noam (16 tháng 3 năm 2021). “Wikipedia Is Finally Asking Big Tech to Pay Up”. Wired. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2022.
  2. ^ Wyatt, Liam (16 tháng 3 năm 2021). “Introducing the Wikimedia Enterprise API”. Diff. Wikimedia Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2022.
  3. ^ a b Roth, Emma (22 tháng 6 năm 2022). “Google is paying the Wikimedia Foundation for better access to information”. The Verge. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 6 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2022.
  4. ^ “Wikimedia Enterprise: A New Part of Free Knowledge Infrastructure”. Open Future (Blogpost) (bằng tiếng Anh). 27 tháng 10 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 2 năm 2022. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2022.

Liên kết ngoài sửa