Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Siêu tân tinh loại Ia

Siêu tân tinh loại IaSửa đổi