Một bàn cờ vây truyền thống bằng gỗ

Cờ vây là một trò chơi trên bàn cờ và là môn thể thao trí tuệ dành cho hai người chơi. Ngay từ lúc đầu, cờ vây được đánh giá rất cao vì chú trọng đến phương pháp luận. Một kỳ thủ là ông Emmanuel Lasker đã nói: “Cờ vua chỉ hạn chế cho nhân loại sống trên trái đất, trong khi cờ vây vượt khỏi thế giới này. Nếu một hành tinh nào có những sinh vật biết lý luận thì ở đó họ phải biết đánh cờ vây.

Cờ vây có mục đích duy nhất là chiếm được nhiều “đất”, càng rộng càng tốt. Chuyện bắt quân cũng cần nhưng là thứ phụ. Cả một bàn cờ vây rộng lớn với bao nhiêu là đám quân và bao nhiêu là “vùng đất” khiến cho cơ hội cho người chơi rất lớn. Người chơi cờ vây phải tính trước rất nhiều nước không chỉ cho một đám quân mà cả chục đám quân nằm xen kẽ phức tạp trên bàn cờ. Từ đó, cờ vây được thế giới hiện đại nhìn nhận không phải là một chiến trường đánh phá, tiêu diệt mà là một dạng kiến thiết, xây dựng, khai phá, mở rộng phạm vi.