Wikipedia:Bạn có biết/2016/Tuần 48/2

Đập sông Thames