Wikipedia:Bạn có biết/2017/Tuần 46/1

Không ảnh hồ miệng của núi lửa Taal