Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (thể loại, bản mẫu và mô đun)/Quy định

Trang chính Hướng dẫn Quy định Lưu trữ  

Những gì không thể biểu quyếtSửa đổi

Phần lớn các đề xuất xóa và hợp nhất liên quan đến các trang trong không gian tên bản mẫumô đun hoặc thể loại đều được cho phép, ngoại trừ những điều sau đây:

Userboxes
Userboxes nên được đề cử tại Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (khác), bất kể nằm ở không gian tên nào.
Có thể xóa nhanh
Nếu trang thuộc các tiêu chí xóa nhanh, hãy gắn bản mẫu xóa nhanh phù hợp để được xóa nhanh mà không cần mang ra biểu quyết. Ví dụ: nếu bạn đã viết bản mẫu và yêu cầu xóa bản mẫu, hãy gắn bản mẫu đó bằng thẻ {{Db-author}}.
Các bản mẫu/thể loại quy định hoặc hướng dẫn
Các bản mẫu/thể loại được liên kết với cụ thể Quy định hoặc hướng dẫn của Wikipedia, ví dụ như các bản mẫu xóa nhanh, không thể được đề cử xóa. Phải có sự đồng thuận của cộng đồng và thảo khảo ý kiến của cộng đồng trước khi xóa những bản mẫu như thế này trên trang thảo luận của các bản mẫu liên quan.
Bản mẫu/thể loại đổi hướng
Đề cử tại Wikipedia:Biểu quyết đổi hướng.

Lý do để xóaSửa đổi

Đối với bản mẫuSửa đổi

  1. Bản mẫu vi phạm một số phần của nguyên tắc về không gian tên bản mẫu.
  2. Bản mẫu dư thừa do có một bản mẫu có mục đích tương tự nhưng được thiết kế tốt hơn.
  3. Bản mẫu không được sử dụng trực tiếp hoặc việc thế, và không có khả năng được sử dụng trong tương lai.
  4. Bản mẫu vi phạm chính sách, chẳng hạn như Quan điểm trung lập hoặc Thái độ văn minh và nó không thể được sửa chữa thông qua việc sửa đổi thông thường.

Bản mẫu sẽ không được đề cử nếu vấn đề có thể được khắc phục bằng việc cập nhật hay sửa đổi thông thường. Thay vào đó, bạn nên sửa bản mẫu để khắc phục sự cố của nó. Nếu bản mẫu quá khó để sửa, bạn có thể liên hệ các thành viên có kinh nghiệm về bản mẫu trên Wikipedia để được giúp đỡ.

Các bản mẫu thuộc về những lý do trên có thể bị xóa theo sự đồng thuận của cộng đồng. Nếu một bản mẫu đang bị sử dụng sai mục đích, hãy xem xét làm rõ tài liệu của nó để chỉ ra cách sử dụng đúng hoặc thông báo cho những người sử dụng sai, thay vì đề nghị xóa nó. Bắt đầu một cuộc thảo luận trên trang thảo luận bản mẫu nếu mục đích sử dụng chính xác đang được tranh luận.

Đối với thể loạiSửa đổi

Không có giới hạn lý do, nhưng nên xác định để xem có phù hợp khi mang ra biểu quyết không.