Wikipedia:Dự án/Bot/Sửa lỗi chính tả

Chỗ này lưu các luật và danh sách từ sai chính tả. Mời các thành viên đóng góp để các thành viên kế cận nắm được các từ sai và xây dựng tập luật để sửa chính tả.

Đã tích hợp vào AlphamaEditorSửa đổi

ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"Nghành", "Ngành");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"nghành", "ngành");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"Hòa\s*gải", "Hòa giải");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"hòa\s*gải", "hòa giải");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"Những\s*những", "Những");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"những\s*những", "những");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"Nguơi", "Ngươi");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"nguơi", "ngươi");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"Gải\s*ngũ", "Giải ngũ");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"gải\s*ngũ", "giải ngũ");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"Gải\s*cứu", "Giải cứu");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"giải\s*cứu", "giải cứu");

Lặp từSửa đổi

 • và và -> và
 • như như -> như
 • hay hay -> hay
 • hoặc hoặc -> hoặc
 • là là -> là
 • những những -> những  Y

Trường hợp đầu câuSửa đổi

 • . Và và -> và (trường hợp đầu câu, tương tự các luật ở trên)

Sai chính tảSửa đổi

 • nghành -> ngành  Y
 • nguơi -> ngươi  Y
 • lổi -> lỗi