Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Naruto

Chào mừng các bạn đến Dự án Naruto!


75px75px75px75px75px75px75px75px75px75px75px75pxUzushiogakure Symbol.svg

Chào mừng bạn đến với Dự án Naruto! Mục tiêu của dự án này là nhằm cải tiến chất lượng bài viết về Naruto đặc biệt là những bài viết còn sơ khai. Nếu bạn muốn tham gia và đóng góp cho dự án này, xin vui lòng thêm tên của bạn trong danh sách những người tham gia.

Mục tiêuSửa đổi

  • Phát triển các bài liên quan đến Naruto
  • Nâng cao chất lượng các bài viết liên quan đến Naruto
  • Tạo thêm các bài viết liên quan đến Naruto (như trò chơi, âm nhạc, nhân vật,...)

Thành viên tham giaSửa đổi

Đây là thành viên tham gia vào dự án này. Nếu bạn muốn tham gia, hãy thêm tên của bạn ở đây và trên trang thành viên của bạn, thêm bản mẫu {{thành viên dự án Naruto}}:

43pxThành viên này tham gia Dự án Naruto.
Thành lập dự ánSửa đổi

Thành viênSửa đổi

  1. Dora LVL (thảo luận) 30 tháng 4 2015 8:00 (UTC)
  1. K1eprongbuon812(thảo luận) 13:11, ngày 20 tháng 7 năm 2016 (UTC)

Chất lượng bài viếtSửa đổi

Hãy giúp xác định Chất lượng bài viết


Fairytale bookmark gold.svg Chọn lọc: 0 Bài viết


Symbol a class.svg Chất lượng A: 0 Bài viết


Fairytale bookmark silver.svg Tốt: 0 Bài viết


Symbol start class.svg Sơ khởi: 0 Bài viết


Symbol stub class.svg Sơ khai: 0 Bài viếtSơ khai, danh mục và bản mẫuSửa đổi

Giải thưởngSửa đổi

Bản mẫu:Barnstar Wiki Naruto
Bản mẫu:BarnAnimanga