Wikipedia:Dự án/Thực vật

Đây là một dự án con của Wikipedia:Dự án/Sinh học với gần 350.000 bài về các loài thực vật đã được tạo ra ở Wikipedia tiếng Việt.