Wikipedia:Dự án Phát triển cộng đồng/Bản tin

Giới thiệu Cố vấn Nhiệm vụ có cấu trúc Bản tin  

Chào mừng bạn đến với các bản tin từ Nhóm tăng trưởng!

Mục tiêu của nhóm Tăng trưởng là làm việc với các thay đổi phần mềm giúp giữ chân những người đóng góp mới trong các dự án Wikimedia cỡ trung.

Bản tin thứ 14

Đạt được thành công với hướng dẫn

Ngôi sao trong bức ảnh này là tuần mà chúng tôi triển khai "hướng dẫn".

Chúng tôi triển khai tính năng "Hướng dẫn" vào ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Tính năng này sử dụng bảng trợ giúp để giải thích những gì bạn cần phải thực hiện sau khi lựa chọn một sửa đổi gợi ý. Ví dụ, nếu một người mới đến lựa chọn nhiệm vụ biên tập, họ sẽ được hướng dẫn về những loại lỗi mà họ nên tìm kiếm. Họ có thể thấy các ví dụ về cách để viết lại câu. Bạn có thể thử tính năng này tại test.wikipedia.org. Đầu tiên, hãy kích hoạt trang nhà và bảng trợ giúp trong tùy chọn của bạn.

Kể từ khi chúng tôi áp dụng "Hướng dẫn", các dữ liệu thu thập được đã cho thấy những kết quả khả quan (xem hình). Hiện giờ, đã có nhiều người dùng hoàn thành sửa đổi gợi ý hơn trước khi Hướng dẫn được triển khai.

Nhiệm vụ có cấu trúc

Ý tưởng thiết kế cho nhiệm vụ có cấu trúc "thêm liên kết"

Nhiệm vụ có cấu trúc là một dự án nhắm tới việc bẻ nhỏ luồng công việc sửa đổi thành một chuỗi các bước. Chúng tôi hy vọng người mới đến có thể hoàn thành những nhiệm vụ này một cách dễ dàng.

Ở các bản tin trước, chúng tôi đã đề nghị thành viên cộng đồng cho phản hồi về ý tưởng này. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp tại sáu thứ tiếng với 35 thành viên cộng đồng (xem bản tóm tắt tại đây). Chúng tôi hiện đã đăng các bản nháp thiết kế mới. Chúng tôi hy vọng các thành viên cộng đồng có thể xem những bản nháp này và có phản hồi (ở bất kỳ ngôn ngữ nào). Chúng được đăng cùng với một số câu hỏi chính mà chúng tôi đã suy nghĩ cùng lúc với việc hoàn thiện kế hoạch của mình.

Cập nhật về mặt kỹ thuật khác

Bản nháp của Biến thể D của trang nhà trên máy tính.
  • Chúng tôi hiện tại đang làm việc trên Biến thể C và D (hình bên cạnh) của trang nhà. Mục tiêu là để tăng số lượng người dùng mới khởi động luồng công việc nhiệm vụ người mới. Đây là dự án chính của nhóm vào thời điểm hiện tại.
  • Chúng tôi đã khiến việc ẩn bảng trợ giúp trở nên dễ dàng hơn khi không cần sử dụng nó. [1]
  • Khảo sát chào mừng có một câu hỏi mới cho những người tạo tài khoản của họ: kĩ năng ngôn ngữ. Mục tiêu là để tìm ra bao nhiêu người dùng mới biết nhiều ngôn ngữ, từ đó chúng tôi có thể biết được liệu việc tích hợp Biên dịch nội dung trở thành một nhiệm vụ người mới có phải là một ý tưởng hay hay không. Để có chỗ cho câu hỏi này, chúng tôi đã loại bỏ một câu hỏi không cần thiết. [2]

Tiếp cận cộng đồng

09:33, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)