Wikipedia:Gia hạn biểu quyết

Gia hạn biểu quyết là một nội dung quy định chính thức được cộng đồng thống nhất thông qua ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Mục tiêuSửa đổi

Quy định này cho phép thành viên đề cử/viết chính có cơ hội kéo dài thời gian biểu quyết trong trường hợp người tham gia ý kiến bỏ phiếu chống sát giờ, từ đó giúp người viết có quỹ thời gian thoải mái để chỉnh sửa, hiệu đính, đồng thời ngăn chặn những hành vi cố ý phá hoại, tư thù cá nhân,... ngay sát giờ đóng biểu quyết.

Phạm vi áp dụngSửa đổi

Tại không gian gắn sao bài viết chất lượng (bài viết chọn lọc, bài viết tốt, danh sách chọn lọc).

Nội dungSửa đổi

  • Tiêu chuẩn yêu cầu gia hạn biểu quyết:
  1. Khi và chỉ khi bài viết đã có đủ phiếu thuận, tức là đề cử đó phải có ít nhất 3 phiếu đồng ý trước thời điểm xuất hiện phiếu chống.
  2. Thời gian xuất hiện phiếu chống đầu tiên phải cách thời điểm biểu quyết kết thúc tối đa là 3 ngày.
  3. Chỉ người đề cử, viết chính mới được yêu cầu gia hạn biểu quyết.
  • Thời gian và cách thức gia hạn:
  1. Thời gian gia hạn kéo dài 7 ngày, tính từ thời điểm biểu quyết kết thúc
  2. Trong thời gian gia hạn, các thành viên có quyền cho ý kiến nhưng không được bỏ phiếu.
  3. Mỗi biểu quyết chỉ được gia hạn đúng một lần.

Xem thêmSửa đổi