Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2018/09/10

0 Aesculus hippocastanum - Mariemont 1.JPG
Cây Aesculus hippocastanum trong khuôn viên lâu đài Mariemont, tỉnh Hainaut, Bỉ.

Ảnh: Jean-Pol GRANDMONT