Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2018/12/22

Mercado de Navidad, Plaza del Mercado, Breslavia, Polonia, 2017-12-20, DD 38-40 PAN.jpg
Chợ Giáng sinh tại Wrocław, Ba Lan.

Ảnh: Diego Delso