Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2020/12/09

Cat playing with a lizard.jpg
Một con mèo nhà đang chơi với một con nhông hàng rào.

Ảnh: Basile Morin