Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2020/12/10

Gato BarraNa Galicia 3.jpg
Một con mèo hoang thuộc loại mèo nhà lông dài.

Ảnh: Lmbuga