Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/05

Những ngôi nhà đầy màu sắc ở Đường Wale, Cape Town, Tây Cape, Nam Phi
Hình: Dietmar Rabich