Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/12

Đỉnh Eichberg (Paudorf, Dunkelsteinerwald) gần như hoàn toàn được rừng bao phủ.
Hình: Isiwal