Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/22

Tia hoàng hôn tại Vườn quốc gia Serra do Papagaio, Minas Gerais, Brasil
Hình: Acauã Heuruel Cabral