Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/29

Bình minh trên Đỉnh Signalkuppe, Khối núi Monte Rosa, Valais, Thụy Sĩ
Hình: Nicola Beltraminelli