Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/07/01

Ảnh chụp X quang của một xương chậu và hông. Khớp hông bên phải của bệnh nhân (trong ảnh là bên trái) đã được thay thế bởi một bộ phận giả.
Hình: NIADDK, 9AO4 (Connie Raab-contact); Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH)