Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/07/06

Suối Clemgia gần làng S-charl, Thụy Sĩ
Hình: Agnes Monkelbaan