Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/07/19

Một người ngư dân trên hồ Inle ở Myanmar
Hình: Jakub Hałun