Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/07/25

Quang cảnh Phố Cổ Lviv tại thành phố Lviv, tỉnh Lviv, Ukraina
Hình: Lestat (Jan Mehlich)