Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/07/27

Một chú lợn con (Sus domesticus) đang đứng dưới bầu trời đầy màu sắc vào hoàng hôn, trên những cánh đồng lúa khô ở vùng quê Don Det, Si Phan Don, Lào.
Hình: Basile Morin