2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hình ảnh chọn lọc
tháng 11 năm 2024
Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ngày 30

Phong cảnh với cầu vồng và cây cầu bắc qua sông Nam Khan, đường Phetsarat, ở Luang Prabang, Lào.
Hình: Basile Morin