Wikipedia:Lượng truy cập

Theo thống kê nội bộ, Wikipedia tiếng Việt vào tháng 7 năm 2009 có 21,7 triệu lượt truy cập, đứng thứ 23 trong tất cả các ngôn ngữ. Theo nghiên cứu của công ty Comscore, Wikipedia tiếng Việt có 4,9 triệu người truy cập khác nhau (unique visitors) vào tháng 3 năm 2009, đứng thứ 10 trong tất cả các ngôn ngữ trên Wikipedia.

Lượng truy cập WikipediaSửa đổi

2009Sửa đổi

Tháng Lượng truy cập
(triệu lượt)
Thay đổi (%) Người truy cập
(triệu)
7 21,7 -1,8
6 22,1 +4,2
5 21,2 +8,7
4 19,5 -10
3 21,7 +21 4,9
2 17,9 +16 4,4
1 15,4 -15

2008Sửa đổi

Tháng Lượng truy cập
(triệu lượt)
Thay đổi (%) Người truy cập
(triệu)
12 18,1 +1,1
11 17,9 -4,3 2,9
10 18,7 13
9 16,5 -3,6 2,4
8 17,1 +17
7 14,6 -8,2
6 15,9 -7,5
5 17,2 +18
4 14,6 +4,3
3 14,0 +38
2 10,1 -15
1 11,9

Trang chínhSửa đổi

Đây là trang thống kê lượt truy cập vào Trang chính của Wikipedia hàng tháng, và thống kê các mục từ được truy cập nhiều nhất trong các mục từ trên Wikipedia tiếng Việt.

2009Sửa đổi

 • Tháng 05: 497.377 lượt
 • Tháng 04: 518.957 lượt
 • Tháng 03: 578.809 lượt
 • Tháng 02: 514.745 lượt
 • Tháng 01: 466.000 lượt

2008Sửa đổi

 • Tháng 12: 562.491 lượt
 • Tháng 11: 667.610 lượt
 • Tháng 10: 616.728 lượt
 • Tháng 09: 590.119 lượt
 • Tháng 08: 602.744 lượt
 • Tháng 07: 320.032 lượt (chỉ thống kê được 12 ngày)
 • Tháng 06: 963.196 lượt
 • Tháng 05: 750.397 lượt
 • Tháng 04: 444.626 lượt
 • Tháng 03: 430.815 lượt
 • Tháng 02: 298.798 lượt
 • Tháng 01: (chưa thống kê được)

Bạn có biếtSửa đổi

 • Tết: Vào tháng 01 năm 2009 thời điểm Tết Nguyên Đán của người Việt, lượt truy cập bài Tết đạt con số 13.297 lượt, nhiều hơn 10 lần so với các tháng bình thường trong năm
 • Trận Điện Biên Phủ: Thời điểm kỷ niệm 54 năm trận Điện Biên Phủ, tháng 5 năm 2008 lượng truy cập bài này là 10.291 lượt, nhiều gấp nhiều lần so với các tháng khác[cần dẫn nguồn]
 • Việt Nam: Lượng truy cập bài chính về Việt Nam được duy trì ổn định trên dưới 30.000 lượt hàng tháng từ tháng 2 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008

Liên kết ngoàiSửa đổi