Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/03

Black Hawk Down Super64 over Mogadishu coast.jpg

3 tháng 10: Ngày Đức thống nhất (1990); ngày Quốc khánh tại Iraq (1932); ngày Khai thiên tại Hàn Quốc.