Máy bay trực thăng Mỹ tại Trận Mogadishu

3 tháng 10: Ngày Đức thống nhất (1990); ngày quốc khánh tại Iraq (1932); ngày Khai thiên tại Hàn Quốc.