Wikipedia:Nguyên văn tác phẩm nghệ thuật

Đây là trang ghi lại các quy định và hướng dẫn về việc đưa nội dung của các bài hát, bài thơ, văn xuôi hay các tác phẩm nghệ thuật nguyên gốc vào Wikipedia.

Theo Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia, Wikipedia không phải là nơi lưu giữ các tác phẩm gốc, chỉ có giá trị tra cứu ở dạng nguyên thủy. Nếu bạn chỉ định cung cấp nội dung của tác phẩm nguyên gốc, và không có ý định viết gì thêm, xin hãy thử tại Wikisource hay Wikibooks, nếu việc tái phân phối các tác phẩm theo cách này không vi phạm bản quyền.

Ở Wikipedia, chúng ta nên viết về các tác phẩm (bài hát, bài thơ, bài văn,...) chủ yếu cung cấp thông tin chủ đề của tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, tác động của tác phẩm vào xã hội, bình luận của nhà chuyên môn...

Trong một số trường hợp, có thể trích dẫn đoạn ngắn để minh họa cho bài viết. Chú ý là một bài viết bách khoa cần có sự cân đối giữa trích dẫn và nội dung, đồng thời sự trích dẫn cần nhằm minh họa cho ý cụ thể của bài.

Trong trường hợp chép lại toàn bộ nội dung tác phẩm để minh họa cho bài viết, chú ý tuân thủ Wikipedia:Quyền tác giả. Máy phục vụ của Wikipedia đặt tại Hoa Kỳ, và Wikipedia tuân thủ luật bản quyền Hoa Kỳ. Wikipedia phân phối bài viết theo giấy phép GFDL, theo đó người khác có quyền chỉnh sửa nội dung hay biên tập lại bài viết. Việc đăng tải toàn bộ tác phẩm hoàn chỉnh mà không được sự cho phép của tác giả và/hoặc nơi giữ bản quyền là vi phạm bản quyền, nếu tác phẩm đó vẫn còn được giữ bản quyền.

Một số tác phẩm có thể không phù hợp để giữ bản quyền. Ví dụ như trường hợp tác giả đã mất từ cách đây trên 100 năm; hoặc các tài sản quốc gia, tài sản công cộng, thuộc về phạm vi công cộng như quốc ca.

Nhiều người cho rằng một tác phẩm nào đó đã được đăng tải rộng rãi tại nhiều trang mạng thì có thể được đưa vào Wikipedia. Tuy nhiên, thực tế là đa số các nguồn từ các trang mạng không có giấy phép phù hợp với Wikipedia và không thể bệ nguyên vào Wikipedia. Chú ý là bạn luôn có thể đưa vào bài viết ở Wikipedia liên kết đến trang mạng chứa tác phẩm gốc.

Mời bạn tham khảo thêm ví dụ về các bài viết bách khoa về các tác phẩm nguyên gốc như Xứ tuyết, quốc ca Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Nếu bạn thấy có bất cứ nghi ngờ gì về vấn đề bản quyền trên Wikipedia, bạn được khuyến khích tìm hiểu và thông báo cho những người khác trong cộng đồng biết.

Xem thêmSửa đổi

  Bạn còn thắc mắc?
Mời vào: Bàn giúp đỡ sử dụng Wikipedia