Wikipedia:Những gì không phải là GFDL

Wikipedia và các dự án Wikimedia khác được phân phối theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, viết tắt là GFDL. Đôi khi người dùng và người đọc hiểu nhầm ý nghĩa của giấy phép này.

GFDL không là gìSửa đổi

  1. GFDL không là phạm vi công cộng (public domain). Mọi đóng góp đều được từng tác giả giữ bản quyền, trừ khi họ chọn phân phối chúng theo phạm vi công cộng. Tài liệu theo GFDL không tự do theo cách tự do của tài liệu theo phạm vi công cộng. Công trình dẫn xuất cũng phải được cấp phép theo GFDL, và phải ghi công đối với tác giả nguyên thuỷ (người giữ bản quyền).
  2. GFDL không hoàn toàn tương thích với các phần mềm khác như Phân phối Phần mềm Berkeley (Berkeley Software Distribution, viết tắt BSD) hay Creative Commons (CC). Nội dung theo BSD có thể được thêm vào nội dung GFDL, nhưng nội dung theo GFDL không thể được thêm vào nội dung BSD. Một số người dùng chọn cách phân phối phần đóng góp của họ theo nhiều giấy phép bên cạnh GFDL.
  3. GFDL không chuyển tải quyền sở hữu bản quyền trên nội dung. Wikipedia không sở hữu bản quyền của đóng góp của người dùng; mỗi người dùng sở hữu các sửa đổi của mình.
  4. GFDL không là cách để tránh luật bản quyền. Không nên đưa lên Wikipedia tài liệu mà người biên tập không sở hữu hoặc không có phép sử dụng. Có một số ngoại lệ, như tài liệu rơi vào điều khoản sử dụng hợp lý của luật bản quyền Hoa Kỳ. Bìa album nhạc là thí dụ cho trường hợp tài liệu được tin là có thể chấp nhận một cách hợp pháp trên Wikipedia theo điều khoản sử dụng hợp lý. Wikipedia tìm cách gỡ bỏ nội dung không được chấp nhận hợp pháp thông qua hệ thống báo cáo vi phạm bản quyền (xem Wikipedia:Các vấn đề bản quyền).

Xem thêmSửa đổi