Wikipedia:Thay đổi gần đây/Bài thỉnh cầu

Bạn đừng nên tạo một dòng dài hơn ô màu này


 

Các sửa đổi của bạn sẽ không hiển thị ngay khi xem thử hoặc lưu trang. Xin ấn nút làm sạch phía dưới.

Làm sạch trang để hiển thị sửa đổi mới nhất


Trang này liệt kê các bài đang được thỉnh cầu hiện thị tại Thay đổi gần đây. Để tránh phần hiển thị quá dài, danh sách các bài thỉnh cầu được chia nhỏ và xuất hiện ngẫu nhiên. Nếu bạn chỉ muốn thay một bài đã được viết, có thể sửa trực tiếp tại liên kết trong đó. Nếu bạn muốn thêm một dòng ngẫu nhiên khác, hãy thêm đoạn mã:

|n = nội dung thêm

Trong đó n lớn hơn giá trị lớn nhất hiện thời một đơn vị. Bạn cũng cần sửa phần mã {{Rand|x}} với x = n+1.

Chú ý : Để mỗi dòng không quá dài, chỉ nên liệt kê 5 hoặc 6 bài viết. Mục này cũng chỉ nên dành cho các bài viết quan trọng còn thiếu. Với các bài thông thường, bạn có thể thỉnh cầu tại trang thỉnh cầu.

Nếu việc sửa đổi trên quá phức tạp với bạn, xin hãy nêu thỉnh cầu tại trang thảo luận. Một thành viên kinh nghiệm sẽ giúp bạn.