Xà cừ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Xà cừ trong tiếng Việt có thể là: