Xã Đông Thọ có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: