Xã của tỉnh Somme

bài viết danh sách Wikimedia
Somme-Position.png

Đây là danh sách 782 của tỉnh SommePháp.

(CAA) Communauté d'agglomération Amiens Métropole, created in 2000.

Tham khảoSửa đổi