Buire-Courcelles là một tỉnh Somme, vùng Hauts-de-France, Pháp. Thị trấn này tọa lạc trên đường D199, khoảng 14 dặm Anh về phía đồng bắc của Saint-Quentin.

Buire-Courcelles

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng Hauts-de-France
Tỉnh Somme
Quận Péronne
Tổng Tổng Péronne
Liên xã Cộng đồng các xã la Haute Somme
Xã (thị) trưởng M. Jean-Louis Lamotte
(2001-2008)
Thống kê
Độ cao 56–133 m (184–436 ft)
(bình quân 50 m (160 ft)[chuyển đổi: tùy chọn không hợp lệ])
Diện tích đất1 7,76 km2 (3,00 dặm vuông Anh)
INSEE/Mã bưu chính 80150/ 80200

Dân số sửa

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
286 302 316 291 283 284
Số liệu điều tra dân số từ năm 1962, dân số không tính hai lần

Xem thêm sửa

Xã của tỉnh Somme

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

(tất cả đều bằng tiếng Pháp)