Xã hội hóa (kinh tế học)

Xã hội hóa trong nghĩa kinh tế học, thường được dùng để chỉ sự quan tâm cũng như đóng góp của toàn xã hội như xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế..., với ý nghĩa cho tư nhân tham gia, đầu tư, đấu thầu những công trình, cơ sở của nhà nước, nhân dân và kinh doanh qua sự thâu vé vào cửa các xa lộ, di tích, khu du lịch hay mua công khố phiếu,...[1][2]

Chú thíchSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Korsch, Karl (1975). "What Is Socialization? A Program of Practical Socialism". New German Critique No.6: 60–81.
  • Minns, Richard (1996). "The Social Ownership of Capital". New Left Review 219. 1: 42–61.
  • O'Neil, John (2002). "Socialist Calculation and Environmental Valuation: Money, Markets and Ecology". Science and Society 66. 1: 137–58.

Liên kết ngoàiSửa đổi