Xương móng (tiếng Latin os hyoideum) là một khúc xương hình móng ngựa nằm trên đường giữa mặt trước cổ ở giữa cằmsụn giáp. Ở tư thế nghỉ, xương móng nhằm tại mức nền, xương hàm dưới ở phía trước và đốt sống cổ thứ ba ở phía sau.

Xương móng
Xương móng. Mặt trước. Phóng to.
Mặt trước bên đầu và cổ.
Latin os hyoideum
Gray's subject #45 177
Precursor 2nd and 3rd branchial arch[1]
MeSH Hyoid+Bone

Xương móng gồm 3 phần:

  1. Thân: body
  2. Sừng bé: lesser cornu
  3. Sừng lớn: greater cornu

Chú thích

sửa
  1. ^ hednk-023—Các hình ảnh phôi thai tại Đại học Bắc Carolina