Xuất bản phẩm nhiều kỳ

Trong lĩnh vực xuất bảnkhoa học thư viện và thông tin, thuật từ xuất bản phẩm nhiều kỳ được áp dụng cho các tài liệu "trong bất cứ hình thức nào được phát hành dưới cùng một tiêu đề trong một sự kế tiếp các phần riêng rẽ, thường được đánh số (hoặc ghi ngày tháng) và xuất hiện vào các khoảng thời gian đều đặn hoặc không đều đặn mà không có kết thúc được định trước".[1]

Xuất bản phẩm định kỳSửa đổi

Trái với xuất bản phẩm nhiều kỳ nói chung, một xuất bản phẩm định kỳ được định nghĩa là "một xuất bản phẩm nhiều kỳ có tiêu đề riêng biệt của mình, bao gồm nhiều bài viết... bởi nhiều hơn một tác giả, được phát hành... vào những khoảng thời gian đều đặn trong vòng một năm, mà không có quyết định trước đó về việc khi nào số cuối cùng sẽ xuất hiện."[2] Thể loại này bao gồm các tạp chítập san, nhưng không bao gồm các biên bản lưu của cuộc họp hay báo viết.[3]

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Serial”. ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science. Abc-Clio. ngày 12 tháng 11 năm 2006. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2012.
  2. ^ “Periodical”. ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science. Abc-Clio. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2012.
  3. ^ “Newspaper”. ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science. Abc-Clio. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2015.