Yên Bình công (chữ Hán: 燕平公; trị vì: 523 TCN-505 TCN[1]), là vị vua thứ 29 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Bình công
燕平公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì523 TCN - 505 TCN
Tiền nhiệmYên Cộng công
Kế nhiệmYên Tiền Giản công
Thông tin chung
Mất505 TCN
Trung Quốc
Thụy hiệu
Bình công (平公)
Chính quyềnnước Yên

Không rõ tên thật và thân thế của Bình công. Năm 524 TCN, Yên Cung công, vị vua thứ 28 của nước Yên qua đời, Bình công lên ngôi.

Sử sách không ghi rõ những hành trạng của ông trong thời gian làm vua.

Năm 505 TCN, Yên Bình công mất. Yên Tiền Giản công nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Sử ký, Yên Thiệu công thế gia
Yên Bình công
Mất: , 505 TCN
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Yên Cộng công
Vua nước Yên
523 TCN505 TCN
Kế nhiệm
Yên Tiền Giản công