Yến Phi Quyền (chữ Hán: 飛 燕 拳) là bài danh quyền của võ cổ truyền Việt Nam. Tương truyền, bài quyền thảo Yến Phi này do anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ sáng tạo để các nghĩa binh Tây Sơn rèn luyện trong giai đoạn trước khi đưa quân ra Bắc Hà.

Lời thiệuSửa đổi

Bài thảo Yến Phi Quyền của Võ cổ truyền Bình Định gồm có 8 câu thiệu Hán-Việt theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú (56 chữ), chứa đựng những chiêu thức liên hoàn công thủ, đặc trưng của Võ Việt Nam. Bên cạnh bài thiệu gốc, còn có bài phú kèm theo mà ngày nay nhiều võ phái có gốc từ Bình Định cho rằng đó là bài thiệu bằng thơ lục bát như sau:

YẾN PHI QUYỀN

Bước vào biến thế Yến Phi

Tam câu tam đả tức thì làm xong

Rồi lại biến thế Thần Đồng

Hồi về yến bãi chực phòng song phi

Phi rồi cuốn cánh nép vi

Lập thế bộ hổ hồi về Triệu Công

Ví dù nó có lướt xông

Thì ta biến thế Phượng hoàng một chân

Bái tổ sư lập như tiền.

(Theo giáo trình Võ phái Bình Định Sa Long Cương).

Dị bản:

YẾN PHI THẢO PHÁP

Bước vào biến thế én bay

Tam câu tam đả tức thì làm xong

Rồi lại biến thế Thần Đồng

Hồi về yến bãi chực phòng song phi

Phi rồi cuốn cánh nép vi

Lập thế bộ hổ hồi về Triệu Công

Ví dù nó có lướt xông

Thì ta biến thế Phượng hoàng một chân

Rồi lại biến thế rồng bay

Chân trước giậm đá chân sau tiếp liền

Y như pháp thảo lời truyền

Giữ trong nội thế để truyền hậu lai

Bái tổ sư lập như tiền.

(Tài liệu Võ đường Phan Thọ - Võ cổ truyền Bình Định)

Dị bản:

YẾN PHI THẢO PHÁP

Bước vào biến thế Yến phi

Tam phi, tam đả tức thì thành công

Rồi lại biến thế nhi đồng

Hồi về Yến bãi chực phần song phi

Phi rồi cuốn cánh nép mình

Lập "Hổ bộ" thế, trở về Triệu Công

Ví dầu người có lướt xông

Bộ tay đảo thế "Phụng vì", "Lưỡng nghi"

Rồi lại biến thế Long phi

Chân trước dậm đá, chân sau tiếp liền

Y như pháp thảo lời truyền

Giữ trong nội thế, để truyền hậu lai

Vọng bái Tổ, lập như tiền.

(Theo sách Lịch sử Võ Học Việt Nam - Phạm Phong)

Đặc điểmSửa đổi

Bài quyền mô phỏng các động tác lướt, bay dịu dàng của con chim yến (én) nên thân pháp với các thế tấn nhẹ nhàng, linh hoạt khi tấn công và kín đáo khi phòng thủ, nhiều thế tấn đứng trên một chân. Thủ pháp khoáng đạt rộng mở với những chiêu thức sải rộng cánh. Đòn thế tấn công đối thủ thường bằng cạnh tay chém, mũi bàn tay đâm và các ngón tay móc hổ trảo. Cước pháp trong bài là các đòn đá bằng cạnh chân và móc vòng đánh gót.

Thông tin thêmSửa đổi

Trước kia một vài võ phái chỉ giới thiệu bài quyền cho con cháu trong nhà chứ không truyền ra ngoài, chẳng hạn như môn phái Sa Long Cương do cố võ sư Trương Thanh Đăng sáng lập. Hiện nay, võ sư trưởng tràng Sa Long Cương Lê Văn Vân và võ sư Trương Bá Đương đã đưa bài quyền vào chương trình rèn luyện của võ sinh môn phái này, với mong muốn tránh tình trạng mai một hay sai lạc về sau. Bài quyền được đưa vào dạy môn sinh sau khi môn sinh học xong bài Thần đồng, và thường sau khi học xong bài này thì võ sinh sẽ học bài ở cấp cao hơn là Hùng kê quyền.

Tham khảoSửa đổi

Nguồn tham khảo:

  • Sách Lịch sử Võ học Việt Nam
  • Giáo trình Bình Định Sa Long Cương
  • Yến Phi, thiệu, đồ hình, diễn thế, trên Sổ tay Võ thuật, số tháng 4 năm 1995, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh