Ye

trang định hướng Wikimedia

Ye hoặc YE có thể là:

Ngôn ngữ sửa

  • Ye (đại từ), một dạng của "you"
  • Cách viết cổ của mạo từ the trong tiếng Anh
  • Е, ký tự Kirin
  • Є, ký tự Kirin
  • Dạng lóng của "yes"

Tên sửa

Địa danh sửa

Khác sửa

  • .ye, tên miền quốc gia cấp cao nhất của Yemen
  • "Year end", trong kế toán
  • Ye (album), album của Kanye West