Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica là một loại vi khuẩn Gram âm, hình trực khuẩn, thuộc họ Yersiniaceae. Chuyển động ở nhiệt độ 22–29°C (72-84°F), nhưng trở nên bất động ở nhiệt độ cơ thể người bình thường.[1][2] Nhiễm Y. enterocolitica gây ra bệnh yersiniosis, một bệnh lây truyền từ động vật xảy ra ở người, cũng như ở nhiều loài động vật như gia súc, hươu, nai, lợn và chim. Nhiều động vật trong số này khỏi bệnh và trở thành vật mang mầm bệnh; đây là những nguồn lây nhiễm tiềm ẩn mặc dù không có dấu hiệu của bệnh.[3] Vi khuẩn lây nhiễm vào vật chủ bằng cách sử dụng chất kết dính vận chuyển tam phân để bám vào tế bào vật chủ.

Yersinia enterocolitica
"Yersinia enterocolitica" colonies growing on XLD agar plates
Phân loại khoa học edit
Vực: Bacteria
Ngành: Proteobacteria
Lớp: Gammaproteobacteria
Bộ: Enterobacterales
Họ: Yersiniaceae
Chi: Yersinia
Loài:
Y. enterocolitica
Danh pháp hai phần
Yersinia enterocolitica
(Schleifstein & Coleman 1939)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Kapatral, V.; Olson, J. W.; Pepe, J. C.; Miller, V. L.; Minnich, S. A. (ngày 1 tháng 3 năm 1996). “Temperature-dependent regulation of Yersinia enterocolitica Class III flagellar genes”. Molecular Microbiology. 19 (5): 1061–1071. doi:10.1046/j.1365-2958.1996.452978.x. ISSN 0950-382X. PMID 8830263.
  2. ^ “Yersinia spp. | MicrobLog: Microbiology Training Log”. microblog.me.uk. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2016.
  3. ^ Collins FM (1996). “Pasteurella, and Francisella”. Trong Barron S; và đồng nghiệp (biên tập). Barron's Medical Microbiology (ấn bản 4). University of Texas. ISBN 978-0-9631172-1-2. NBK7798.