Yevgeny Alekseyevich Preobrazhensky

nhà cách mạng, chính khách và nhà kinh tế học người Nga
(Đổi hướng từ Yevgeni Preobrazhensky)

Yevgeny Alekseyevich Preobrazhensky (phát âm tiếng Nga: [jɪvˈɡʲenʲɪj ɐlʲɪkˈsʲejɪvʲɪtɕ prʲɪəbrɐˈʐɛnskʲɪj]; 1886 – 1937) là một nhà lý luận kinh tế, nhà cách mạng người Nga. Preobrazhensky được nhớ đến như một người kiên định cho ý tưởng công nghiệp hóa nhanh chóng của nông dân Nga thông qua sự tập trung hóa vào ngành công nghiệp nặng của nhà nước.

Yevgeny Alekseyevich Preobrazhensky
Евге́ний Алексе́евич Преображе́нский
Preobrazhensky năm 1921
Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa 9
Nhiệm kỳ
5 tháng 4 năm 1920 – 16 tháng 3 năm 1921
Thông tin cá nhân
Sinh15 tháng 2 năm 1886 (Lịch cũ)
Bolkhov, Tỉnh Oryol, Đế quốc Nga
Mất13 tháng 2 năm 1937 (50 tuổi)
Moskva, Nga Xô viết, Liên Xô
Nguyên nhân mấtXử tử
Đảng chính trịRSDRP (Bolshevik) (1903–1918)
Đảng Cộng sản Nga (1918–1927, 1930–1933)

Ông liên hệ chặt chẽ với Trotsky và phong trào đối lập của thập niên 1920, Preobrazhensky giám sát bí mật trong thập niên 1930, bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản và lưu vong vào năm 1932. Trong cuộc Đại thanh trừng năm 1937, Preobrazhensky bị bắt và bị xử tử.

Tham khảo

sửa

Thư mục

sửa
  • Allen, Robert C. (2003). Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution [Từ nông trang tới công xưởng: Một tái diễn giải về cuộc cách mạng công nghiệp Xô viết]. Princeton và Oxford: Nhà xuất bản Đại học Princeton. ISBN 9780691006963.
  • Chattopadhyay, Paresh (2018). Socialism and Commodity Production: Essay in Marx Revival [Chủ nghĩa xã hội và sự sản xuất hàng hóa: Tiểu luận trong sự chấn hưng Marx]. Hà Lan: Brill. ISBN 9789004377516.
  • Howard, Michael Charles; King, John Edward (2014). A History of Marxian Economics, Volume I: 1883-1929 [Lịch sử kinh tế học Marxian, Tập I: 1883-1929]. New Jersey: Nhà xuất bản Đại học Princeton. ISBN 9781400860524.
  • Marot, John Eric (2012). The October Revolution in Prospect and Retrospect: Interventions in Russian and Soviet History [Cách mạng Tháng Mười trong viễn tượng và dĩ vãng: Những sự can thiệp vào lịch sử Nga và Liên Xô]. Hà Lan: Brill. ISBN 9789004229877.
  • Preobrazhensky, Yevgeny A. (2014). Richard B. Day; Mikhail M. Gorinov (biên tập). The Preobrazhensky Papers: Archival Documents and Materials. Volume I: 1886-1920 [Các bài viết của Preobrazhensky: Tư liệu lưu trữ. Tập I: 1886-1920]. Richard B. Day biên dịch. Hà Lan: Brill. ISBN 9789004245228.
  • ——— (2022). Mikhail M. Gorinov; Richard B. Day; Sergei Tsakunov (biên tập). The Preobrazhensky Papers, Volume II: The New Economics (Theory and Practice): 1922-1928 [Các bài viết của Preobrazhensky, Tập II: Nền kinh tế mới (Lý thuyết và Thực hành): 1922-1928]. Richard B. Day biên dịch. Hà Lan: Brill. ISBN 9789004524972.
  • ——— (2022). Mikhail M. Gorinov; Richard B. Day; Sergei Tsakunov (biên tập). The Preobrazhensky Papers, Volume III: Concrete Analysis of the Soviet Economy [Các bài viết của Preobrazhensky, Tập III: Phân tích cụ thể nền kinh tế Xô viết]. Richard B. Day biên dịch. Hà Lan: Brill. ISBN 9789004524972.