Yevgeny Alekseyevich Preobrazhensky

Là một nhà cách mạng và kinh tế người Nga. Một thành viên của Ủy ban Trung ương của đảng Bolshevik
(Đổi hướng từ Yevgeni Preobrazhensky)

Yevgeni Alekseyevich Preobrazhensky (tiếng Nga: Евге́ний Алексе́евич Преображе́нский, IPA: [jɪvˈɡʲenʲɪj ɐlʲɪˈksʲejɪvʲɪt͡ɕ prʲɪəbrɐˈʐɛnskʲɪj]; 1886–1937) là một nhà cách mạng và kinh tế người Nga. Một thành viên của Ủy ban Trung ương của đảng Bolshevik. Preobrazhensky được nhớ đến như một người kiên định cho ý tưởng công nghiệp hóa nhanh chóng của nông dân Nga thông qua sự tập trung hóa vào ngành công nghiệp nặng của nhà nước.

Yevgeni Preobrazhensky

Ông liên hệ chặt chẽ với Trotsky và phong trào đối lập của thập niên 1920, Preobrazhensky giám sát bí mật trong thập niên 1930, bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản và lưu vong vào năm 1932. Trong cuộc Đại thanh trừng năm 1937, Preobrazhensky bị bắt và bị xử tử.

Tham khảo Sửa đổi