Á thần hay Bán thần là một vị thần phụ, có thể bất tử hoặc không, và là con đẻ của một vị thần với một người phàm, hoặc một nhân vật đã đạt được trạng thái Thần Thánh sau khi chết.[1][2][3]

" Cuchulain giết chết chó săn ", minh họa bởi Stephen Reid từ Eleanor Hull 's The Boys 'Cuchulain, 1904
Á Thần Heracles là con của Thần zeus và một người phàm

Từ nguyênSửa đổi

Thuật ngữ tiếng Anh "demigod" là một từ mượn có nguồn gốc từ chữ semideus trong tiếng Latin có nghĩa là "nửa thần".[4] Nhà thơ La Mã, Ovid có lẽ đã đặt ra từ semidus để đề cập đến các vị thần ít quan trọng hơn.[5]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nagy, Gregory (2018). Greek Mythology and Poetics. Cornell University Press. ISBN 978-150-173-202-7.
  2. ^ Price, Theodora Hadzisteliou (ngày 1 tháng 1 năm 1973). “Hero-Cult and Homer”. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 22 (2): 129–144. ISSN 0018-2311. JSTOR 4435325.
  3. ^ Liddell, Henry George; Scott, Robert (1894). A Greek–English Lexicon (ấn bản 5). Oxford: Oxford University Press. tr. 596.
  4. ^ Oxford English Dictionary. 3. UK: Oxford University Press. 1961. tr. 180.
  5. ^ Weinstock, Stefan (1971). Divus Julius . Oxford: Clarendon Press. tr. 53. ISBN 0198142870. [...] 'semideus' [...] seems to have been coined by Ovid.